لطفا فقط با مرورگر Chrome وارد شوید
سانستعداد کل صندلی هاتعداد صندلی خالی
یکشنبه 1 دیماه ساعت 20:00 634 0
دوشنبه 2 دیماه ساعت 20:00 634 0
سه شنبه 3 دیماه ساعت 20:00 634 0
چهارشنبه 4 دیماه ساعت 20:00 634 0
پنجشنبه 5 دیماه ساعت 20:00 634 0
شنبه 7 دیماه ساعت 20:00 634 0
یکشنبه 8 دیماه ساعت 20:00 634 0
دوشنبه 9 دیماه ساعت 20:00 634 0
نام سالن: سالن سینما فرهنگ خمینی شهر
آدرس محل اجرا: خمینی شهر بلوار شریعتی میدان قدس
تلفن محل اجرا: