لطفا فقط با مرورگر Chrome وارد شوید
سانستعداد کل صندلی هاتعداد صندلی خالی
شنبه 9 آذرماه ساعت 20:00 634 0
یکشنبه 10 آذرماه ساعت 20:00 634 0
دوشنبه 11 آذرماه ساعت 20:00 634 0
سه شنبه 12 آذرماه ساعت 20:00 634 0
چهارشنبه 13 آذرماه ساعت 20:00 634 0
پنجشنبه 14 آذرماه ساعت 20:00 634 0
جمعه 15 آذرماه ساعت 20:00 634 0
شنبه 16 آذرماه ساعت 20:00 634 0
یکشنبه 17 آذرماه ساعت 20:00 634 435
نام سالن: سالن سینما فرهنگ خمینی شهر
آدرس محل اجرا: خمینی شهر بلوار شریعتی میدان قدس
تلفن محل اجرا: