چاپ مجدد بلیت
در این بخش جهت مشاهده بلیت، شما نیاز به کدملی و شماره بلیت خود دارید
در صورتیکه شماره بلیت برای شما پیامک نشده است کد ملی خود را وارد نموده و ارسال شماره بلیت را کلیک کنید
در صورتیکه دریافت پیامک های تبلغاتی گوشی شما غیرفعال نشده باشه شماره بلیت برای شما ارسال خواهد شد
اگر شماره بلیت را دارید نیازی به استفاده از گزینه ارسال شماره بلیت ندارید، کدملی و شماره بلیت را وارد نموده و دکمه نمایش بلیت شما را کلیک کنید
کد ملی :
شماره بلیت :